低熔点合金
低熔点合金

低熔点合金

5N Plus 是全球低熔点合金(易熔合金)生产和销售的市场领先者。低熔点合金主要由铋、铅、锡、镉、铟组成。低熔点合金范围(11°C到300°C)。我们的产品可以按客户要求定制,以满足您的不同的声场需求。有关更多信息,请联系我们。
联系我们
MCP 124合金/Metspec 255合金
MCP 137合金/Metspec 281合金
MCP 150合金/Metspec 281/338合金
MCP 200合金/Metspec 390合金
MCP 47 合金/Metspec 117合金
MCP 61 合金/Metspec 141合金
MCP 69合金/Metspec 156合金
MCP 70合金/Metspec 158合金
MCP 79合金/Metspec 174合金
MCP 96合金/Metspec 203合金
锡合金
© Copyright 2019 5N Plus - All Rights Reserved | Web Design by Akro. | Privacy Policy